BÀI THI TIN HỌC

  • IC3 Spark

    1.      Tổng quan về IC3 SparkIC3 Spark (Internet and Computing Core Certification Spark) là chứng chỉ quốc tế kiểm tra và đánh giá những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết nhất về công...
  • MOS

    1. MOS là gì?MOS: Microsoft Office  Specialist  là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 1 triệu bài thi được tổ chức hàng năm.Bài thi MOS được sáng tạo...
  • IC3 GS4 (Digital Literacy Certification)

     IC3 (Digital Literacy Certification) là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet do Tổ chức Tin học thế giới Certiport (Hoa Kỳ) cấp.Chứng chỉ IC3 là thước đo chuẩn quốc tế về mức độ sử dụng...