IC3 Spark

1.      Tổng quan về IC3 Spark

 • IC3 Spark (Internet and Computing Core Certification Spark) là chứng chỉ quốc tế kiểm tra và đánh giá những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết nhất về công nghệ số dành cho học sinh Tiểu học.
 • Sở hữu chứng chỉ IC3 Spark là minh chứng rõ nét nhất về khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin một cách nhanh chóng và an toàn của học sinh lứa tuổi Tiểu học và trang bị hành trang thành công cho trẻ ở những cấp học cao hơn.

2.      Cấu trúc bài thi IC3 Spark

 • Nội dung bài thiđược thiết kế cho phù hợp với lứa tuổi tiểu học (lớp 3,4,5).
 • Bài thi IC3 Spark được xây dựng gồm 03 bài thi thành phần:

-         Máy tính căn bản (Computing Fundamentals): đánh giá những hiểu biết cơ bản nhất về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và cách sử dụng hệ điều hành.

-         Các ứng dụng chính (Key Applications): đánh giá kỹ năng sử dụng những tính năng cơ bản nhất trong các phần mềm Microsoft Word, Excel, PowerPoint.

-         Cuộc sống trực tuyến (Living Online): đánh giá những hiểu biết về Internet, các công cụ truyền thông cơ bản (thư điện tử, tin nhắn tức thời,…), tìm kiếm thông tin trên mạng, bản quyền và sở hữu trí tuệ.

 • Thí sinh đạt điểm yêu cầu của các bài thi thành phần sẽ được các chứng chỉ thành phần:

-         Mẫu chứng chỉ phần thi Máy tính căn bản, xem tại đây

-         Mẫu chứng chỉ phần thi Các ứng dụng chính, xem tại đây

-         Mẫu chứng chỉ phần thi Cuộc sống trực tuyến, xem tại đây

 3. Thao tác thực hiện bài thi IC3 Spark

 • Bài thi bao gồm nhiều dạng câu câu hỏi kết hợp giữa trắc nghiệm và thao tác thực tế.
 • Bài thi được thực hiện trực tuyến, với 26 ngôn ngữ  trong đó có tiếng Việt.
 • Hướng dẫn dự thi IC3 Spark, xem tại đây

4. Chứng chỉ IC3 Spark

 • Chứng chỉ IC3Spark được công nhận trên toàn thế giới do Tổ chức Tin học thế giới Certiport (Hoa Kỳ) cấp.
 • Để được cấp chứng chỉ IC3Spark, học sinh cần phải đạt điểm đỗ cả ba bài thi Máy tính căn bản; Các ứng dụng chính và Cuộc sống trực tuyến.
 • Chứng chỉ IC3 Spark có giá trị vô thời hạn.