TOEFL Primary

TOEFL Primary là bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh mới nhất được ETS nghiên cứu dành riêng cho học sinh tiểu học nhằm nâng cao kỹ năng suy luận cho trẻ ngay từ lúc nhỏ, bài thi mang tính kế thừa và là một bài thi trong hệ thống “gia đình nhà TOEFL” gồm TOEFL Primary (dành cho học sinh tiểu học), TOEFL Junior (dành cho học sinh THCS), TOEFL iBT ( dành cho học sinh THPT có định hướng du học), TOEFL iTP (bài thi thường được dùng để tuyển đầu vào cho các chương trình cao học)...

  • Lexile là công cụ giúp thí sinh lựa chọn các tài liệu luyện đọc theo chủ đề phù hợp với độ khó cần thiết để phát triển kỹ năng đọc của mình. Xem hướng dẫn sử dụng công cụ Lexile tại đây
     
  • Phiếu điểm TOEFL Primary thể hiện điểm Lexile quy đổi tương ứng với điểm bài thi TOEFL Primary đạt được. Dựa trên điểm Lexile, học sinh có thể tìm được những cuốn sách phù hợp với trình độ và sở thích để trau dồi kỹ năng đọc hiểu.

Tải về: