Chuyên gia giáo dục của IIG Việt Nam phối hợp với Edusuccess đào tào tin học cho đội ngũ giáo viên của TP. Hải Phòng

Cụ thể hóa hướng tiếp cận Công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế của ngành Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng.
Các chuyên gia của IIG Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH đầu tư giáo dục quốc tế Success tổ chức Tập huấn giáo viên giảng dạy Tin học văn phòng quốc tế MOS của thành phố Hải Phòng tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng