DANH SÁCH THÍ SINH THI TEST MOS NGÀY 11&12.6.2022

  • Địa điểm thi:
          Trung tâm GDTX - Số 33, Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng.
  • Yêu cầu học sinh khi đi thi thực hiện đúng yêu cầu sau:

         - Học sinh có mặt tại phòng thi trước thời gian thi 15 phút

         - Học sinh mang một trong các giấy tờ sau: chứng minh nhân dân / căn cước công dân / hộ chiếu 

(Trong trường hợp học sinh không có 1 trong các giấy tờ trên thì mang theo thẻ học sinh và giấy khai sinh có dấu đỏ)

         - Trang phục học sinh.

  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Mrs.Ni (0904984968)