Giới thiệu về kỳ thi tiếng anh TOEFL Quốc tế tại Hải Phòng

 Được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng, để đáp ứng nhu cầu của đông đảo phụ huynh và các em học sinh, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam thông báo tổ chức cuộc thi Tiếng Anh quốc tế TOEFL năm học 2019-2019 tại thành phố Hải Phòng.

         Cuộc thi TOEFL được tổ chức hàng năm nhằm mang đến cơ hội cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT thành phố Hải Phòng được đánh giá một cách chuẩn xác và toàn diện năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, từ đó giúp các em xác định được lộ trình học tập tiếp theo một cách hiệu quả nhất.
          Cuộc thi sử dụng các bài thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Primary (với học sinh Tiểu học), TOEFL Junior (với học sinh THCS) và TOEFL ITP (với học sinh THPT) do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) biên soạn để đánh giá trình độ của thí sinh tham dự.  
          Cuộc thi được tổ chức tại Hải Phòng ngày 31/5/2020 (HẠN ĐĂNG KÝ 18/5/2020). Các thông tin về cuộc thi xin được gửi đính kèm email này, link đăng ký trực tuyến và các thông tin khác về bài thi thày/cô vui lòng xem trong các liên kết dưới đây:
Link đăng ký online tại đây:
           https://forms.gle/rVeKDE9FKJQoofWr6
Thông tin chi tiết về bài thi TOEFL Primary xin xem tại đây:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=113542816850244&id=109926427211883&__xts__[0]=68.ARA6Ip_GQvRAD4CVJcpOuc1fVlCqZJYGE5YzIN35JrNhMqPkbpDjnq_-X_8BBEDP6YND5v1vEaWJGAdvouWBmMT78IFN4A-PAcAp5q6txtLguxxf80GG5wix3Yl0pLxtiveY1It5EHvirUAa0MOVbPWunCssGLwMnQBT8fvoN3IFGFqJTuxenlqianQko2pUz7S1o3HASPLjKztypIlOdF6gv5-c3C6IVTlOgJTp5hgVB93w7_IzW_NxU38JaDQ2vslwmz55Q3rpX0nbMgaDez5PCPiz4i1Qc_9e7ZQ8WKabbtjT6drYcKGLAd5B8f-w2sWFayQ-gRcB_RWKS3FJQnI&__tn__=-R

Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary

https://www.iigvietnam.com/…/Huong%20dan%20du%20thi%20TOEFL…    

Mô tả năng lực thí sinh dự thi TOEFL Primary

https://www.iigvietnam.com/…/Mo%20ta%20nang%20luc%20TS%20du…    

Mẫu câu hỏi TOEFL Primary Step 1

http://www.ets.org/s/toefl_…/…/rl_step1_sample_questions.pdf    

Mẫu câu hỏi TOEFL Primary Step 2

http://www.ets.org/s/toefl_…/…/rl_step2_sample_questions.pdf    

Thông tin chi tiết về bài thi TOEFL Junior xin xem tại đây:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119678419570017&id=109926427211883&__tn__=-R

Thông tin chi tiết về bài thi TOEFL IPT xin xem tại đây:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119679819569877&id=109926427211883&__tn__=-R    

https://www.iigvietnam.com/…/cac-bai-thi-tie…/toefl-itp.html

Các thông tin khác liên quan đến bài thi và cuộc thi vui lòng tìm hiểu thêm fanpage tại địa chỉ: Face https://www.facebook.com/Edusuccess.vn

Ban tổ chức cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế TOEFL tại Hải Phòng