Sở hữu chứng chỉ quốc tế - điều kiện tuyển dụng của Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan tuyển dụng công chức với tiêu chí các ứng viên cần đáp ứng điều kiện về tiếng Anh và Tin học theo chuẩn quốc tế TOEIC, TOEFL, IC3...
 

Với vai trò là thước đo đánh giá chính xác năng lực của người sở hữu về tiếng Anh và Tin học, các chứng chỉ quốc tế như TOEIC, TOEFL, IC3,... đã trở thành công cụ tin cậy để nhiều Tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp từ Nhà nước đến tư nhân sử dụng làm yêu cầu tuyển dụng nhân sự nhằm tìm kiếm được nguồn nhân sự chất lượng cao. 

 

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tự hào là đại diện quốc gia của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) và Tập đoàn Khảo thí Tin học Certiport (Hoa Kỳ) trong việc mang những chuẩn đánh giá tiếng Anh và Tin học quốc tế về Việt Nam, góp phần nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực Việt.

 

Vui lòng xem chi tiết thông tin tuyển dụng của Tổng cục Hải quan tại đây.